VÉGINTÉZKEDÉSEK

VÉGINTÉZKEDÉSEK

 

A TÖRVÉNYES ÖRÖKLÉS

LÉNYEGE:

Ha nem készít végrendeletet, akkor halála esetén a Ptk-ban (2013. évi V. törvény) szabályozott sorrendben örökölnek lemenői, esetleg felmenői, vagy akár a Magyar Állam.

ELŐNYEI:

 • nem igényli az Ön személyes közreműködését;
 • ingyenes;
 • kiszámítható.

HÁTRÁNYAI:

 • A törvényben rögzített szabályoktól nincs mód egyedi eltérésre;
 • az örökösök gyakran igazságtalannak érzik, a családi béke felborulhat;
 • nem tud nemes célokat támogatni.

 
 

VÉGRENDELET

LÉNYEGE:

Amennyiben Ön szeretné ha végakaratát minden leszármazója tiszteletben tartsa, akkor készítsen végrendelet, amelyben rögzítheti, hogy hagyatéka részeit ki és milyen mértékben örökölje.

ELŐNYEI:

 • személyre szabott elképzeléseit igazságosan, és akár ingyenesen tudja rögzíteni;
 • egy megtámadhatatlan végrendelet megőrzi a családi békét;
 • családtagjain kívül barátait, vagy akár nemes ügyeket is támogathat.

HÁTRÁNYAI:

 • személyesen kell vele foglalkozni;
 • ha nem tartjuk be a szigorú előírásokat, könnyen érvénytelen lehet;
 • csak a 100%-os jogi garanciával készült végrendelet biztosíthatja a végakaratunkat.

A megtámadhatatlan végrendeletet választom!

 
 

ALTERNATÍV ÖRÖKLÉSI RENDELKEZÉSEK

LÉNYEGE:

Az öröklési szerződés esetén az Önnel szerződő felet tartás, vagy életjáradék fejében Ön tulajdonjog átruházásával, de holtig tartó haszonélvezeti jog fenntartása mellett az örökösévé teszi;

A halál esetére szóló ajándékozási szerződéssel pedig abban állapodnak meg, hogy örököse az Ön halálának pillanatában ingyenesen szerzi meg a tulajdonjogot.

ELŐNYEI:

 • Ön még életében megbizonyosodhat arról, hogy végakarata teljesül;
 • A szerződésekben megjelölt szolgáltatás-ellenszolgáltatás aránya nem vizsgálható, így nem kell a szerződés megtámadásától tartania;
 • A juttatások nem képezik a hagyaték részét, emiatt a szerződéses örökös, vagy a megajándékozott az örökhagyó tartozásaiért nem felel, így nem osztozik a hagyatéki terhekben sem;

HÁTRÁNYAI:

 • Személyesen kell vele foglalkozni;
 • Összetettebb végakarat esetén több okiratra is szükség lehet;
 • Szakértőket kell bevonni, akik végig vezetik a hatósági eljárásokon.

Még életemben be akarom biztosítani végakaratomat!

 
IDŐPONTFOGLALÁS