MEGOLDÁSOK

MEGOLDÁSOK

 

VÉGRENDELET ÉS ALTERNATÍV
ÖRÖKLÉSI RENDELKEZÉSEK

VÉGRENDELET

LÉNYEGE:

Amennyiben Ön szeretné ha végakaratát minden leszármazója tiszteletben tartsa, akkor készítsen végrendelet, amelyben rögzítheti, hogy hagyatéka részeit ki és milyen mértékben örökölje.

ELŐNYEI:

 • személyre szabott elképzeléseit igazságosan, és akár ingyenesen tudja rögzíteni;
 • egy megtámadhatatlan végrendelet megőrzi a családi békét;
 • családtagjain kívül barátait, vagy akár nemes ügyeket is támogathat.

HÁTRÁNYAI:

 • személyesen kell vele foglalkozni;
 • ha nem tartjuk be a szigorú előírásokat, könnyen érvénytelen lehet;
 • halálunk után csak akkor tudunk meggyőződni, hogy be is tartották a végakaratunkat, ha a végrendeltünk 100%-os jogi garanciával készül.

A megtámadhatatlan végrendeletet választom!

 

 

ALTERNATÍV ÖRÖKLÉSI RENDELKEZÉSEK

LÉNYEGE:

Az öröklési szerződés esetén az Önnel szerződő felet tartás, vagy életjáradék fejében Ön tulajdonjog átruházásával, de holtig tartó haszonélvezeti jog fenntartása mellett az örökösévé teszi;

A halál esetére szóló ajándékozási szerződéssel pedig abban állapodnak meg, hogy örököse az Ön halálának pillanatában ingyenesen szerzi meg a tulajdonjogot.

ELŐNYEI:

 • Ön még életében megbizonyosodhat arról, hogy végakarata teljesül;
 • A szerződésekben megjelölt szolgáltatás-ellenszolgáltatás aránya nem vizsgálható, így nem kell a szerződés megtámadásától tartania;
 • A juttatások nem képezik a hagyaték részét, emiatt a szerződéses örökös, vagy a megajándékozott az örökhagyó tartozásaiért nem felel, így nem osztozik a hagyatéki terhekben sem;

HÁTRÁNYAI:

 • Személyesen kell vele foglalkozni;
 • Összetettebb végakarat esetén több okiratra is szükség lehet;
 • Szakértőket kell bevonni, akik végig vezetik a hatósági eljárásokon.

Még életemben be akarom biztosítani végakaratomat!

 
 

CSALÁDI ALKOTMÁNY

A Dinasztia-alapítók elengedhetetlen feladata:

 • a családi vállalkozás strukturális, stratégiai feladatainak sikeres megvalósításához
 • és a családi értékek túléléséhez szükséges alapvetések rögzítése.

Ezekre a sokszor kulcsfontosságú teendőkre SZINTE SOHA NEM JUT IDŐ, hiszen amikor nagy a hajtás, dübörög a cég, akkor ezek velünk élnek, senki nem kérdőjelezi meg őket.

Az igazi Paterfamilias/Materfamilias:

 • rögzíti a Család Alapértékeit,
 • időben megtervezi a vállalkozás működtetésével kapcsolatos elvárásokat,
 • az időről időre aktuálissá váló generációváltást,
 • a családtagok, vagy éppen a külső szakértők operatív részvételét,
 • és a működés eljárásrendjét is.

A Nyugat-Európában már széles körben elterjedt CSALÁDI ALKOTMÁNY

 • a család közös értékrendjét és jövőképét,
 • az elérendő közös célokat és
 • a követendő elveket egységesen rögzítő dokumentum.

Megéri ezzel foglalkozni, hiszen

 • azon családi vállalatok ahol ezeket a feladatokat időben és megnyugtatóan rendezik,
 • nagyságrendekkel sikeresebbek az üzleti életben,
 • a túlélő generációk életében lényegesen kevesebb feszültség és konfliktus keletkezik,
 • ha a sikeres Alapító útmutatót ad részükre.

 
 
 

 

VÁLLALJUK,
HOGY ÖNT ÉS CSALÁDJÁT VÉGIGVEZETJÜK
A LEGFONTOSABB FELADATOKON ANNAK ÉRDEKÉBEN,
HOGY GRÁNIT SZILÁRDSÁGÚ LEGYEN A CSALÁD ÖSSZETARTÁSA.

SZERETNÉK TÖBBET MEGTUDNI!

 
 

FAMILY TRUST

Bizalmi vagyonkezelés:

 • A magyar jogban az Új Ptk. vezette be a bizalmi vagyonkezelést,
 • amely így egy korábban csak nyugaton ismert perspektívát jelenthet a magyar családi vállalkozásoknak,
 • akik a megszerzett vagyonukat teljes biztonságban szeretnék tudni,
 • és egyes vagyonelemeiket egy előre látható, kiszámítható adózással szeretnének a házastárs, az örökösök, és a gyámhatóság beleszólása nélkül
 • a kedvezményezettek javára rendelni.

ELŐNYEI:

 • A bizalmi vagyonkezelésbe bevonható a kiválasztott ingatlan, ingóság, értékpapír, vagyoni értékű jog, lejárt és még le nem járt követelés;
 • Ha most nem tudunk dönteni, nem szükséges egyszerre átruházni az összes vagyonelemet, ráérünk fokozatosan is kialakítani a vagyonkezelő stratégiát;
 • A kezelt vagyon önálló jogalany, és önálló adóalany is lesz, így mind a vagyonkezelő mind pedig a vagyonrendelő személyétől teljes mértékben független: nincs automatikus végrehajtás sem ezeken a vagyontárgyakon!

KORLÁTAI:

 • A bizalmi vagyonkezelés szerződéssel jön létre,
 • egyetlen korlátja a határozott idő
 • amelynek a mértéke jelenleg maximum 50 év lehet.

Vagyonkezelő alapítvány

 • A 2019. évben fontos jogi lehetőséggel bővült a gazdasági paletta,
 • megjelent a vagyonkezelési alapítvány,
 • amely tökéletes megoldás a családi vagyon túlélése, gyarapítása
 • és a kedvezményezettek támogatása érdekében.

ELŐNYEI:

 • önálló jogi személy;
 • teljes illetékmentességben részesül, melynek köszönhetően jelentős összeget takaríthatunk meg akár már az alapítvány létrehozásakor hiszen a mentesség az érintett eszközök átvételére is kiterjed;
 • az adó- és egyéb járulék terheket illetően is számos mentességet és kedvezményt élvez a fizetési kötelezettség alól;
 • nincs limitált működési határidő (mint a bizalmi vagyonkezelésnél, ahol 50 év a határ)

KORLÁTAI:

 • az alapító tőkének legalább 600 millió forintnak kell lennie;
 • 5 fős vezető testülettel, 3 fős felügyelőbizottsággal és könyvvizsgálóval kell rendelkeznie.

 
 
 

 

VÁLLALJUK,
HOGY JOGI ÉS ADÓTANÁCSADÓ SZAKÉRTŐINK SEGÍTSÉGÉVEL
PONTOSAN MEGTERVEZZÜK, KIALAKÍTJUK ÉS IGÉNY ESETÉN FELÜGYELJÜK
A TÖKÉLETES VAGYONKEZELÉSI STRUKTÚRÁT.

SZERETNÉK TÖBBET MEGTUDNI!

 
IDŐPONTFOGLALÁS